Multi TECH Albania

KONDICIONER

Sistemet MultiSplit janë sisteme që kanë një pajisje të jashtme dhe disa pajisje të mbrëndshme për cdo ambjent të shtëpisë/zyrë. Ato ofrojnë kondicionim të optimizuar për përdorime në ambiente të vogla MultiSplit është më i lehtë për t’u instaluar krahasuar me disa njësi të jashtme split.


Kthehu tek lista